Τo πρώτο ηλιακό όχημα στην Ελλάδα.1998 καινοτομία

Το πρώτο ηλιακό όχημα στην Ελλάδα 1998 καινοτομία

Σε κάθε τροχό και ένα ηλεκτρικό μοτέρ κατ. Βασίλης Γεωργακόπουλος