Εκδήλωση της ΕΕΕ στο ΖΑΠΠΕΙΟ

Εκδήλωση της ΕΕΕ στο ΖΑΠΠΕΙΟ με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ελλάδος 

Εκδήλωση στο  ΖΑΠΠΕΙΟ με τη περιφεριάρχη Κυρία Δούρου